Био-фармацевтична промишленост

С използването на динамична хомогенизация под високо налягане големината на частиците на течните фармацевтични продукти може да бъде преработена в дисперсия на активните съставки. След обработката с хомогенизатори големината на частиците на тези течни фармацевтични продукти е значително по-малка и те имат много по-хомегенно разпределение. Това може да подобри биоустойчивостта на тези активни фармацевтични съставки и по този начин да намали дозирането на фармацевтичните продукти.

След хомогенизация под високо налягане размерът на големите частици може да бъде намален до размер в нанометри.

Хомогенизирането под високо налягане може също да се използва за подразделяне на интравенозни емулсии и рекомбинантни хранителни продукти с оптимизиран състав.


Разгледайте нашите продукти