Млечната промишленост

След първата си употреба за произодството на мляко през 19-ти век хомогенизаторите намират широко приложение в цялостната преработка на млечни продукти. Заедно с температурното третиране хомогенизацията се използва за подобряване на стабилността и срока на годност на млечните продукти.

С добрите си характеристики нашите хомогенизатори задоволяват всички санитарни изисквания за асептична обработка на продуктите. Хомогенизаторите под налягане се използват за минимизиране размера на големите частици и масните глобули в дисперсиите и емулсиите.

Хомогенизирането може да намали риска от евентуална коалесценция или гравитационно разделяне в някои емулсии като мляко или други млечни продукти, съдържащи повърхностно активен материал, вещество или емулгатор.